Enter your keyword

Thương mại Vĩnh Hưng

portfolio

Project info:

Client
Thương mại Vĩnh Hưng
Categories
Xây dựng
Location
Hà Nội
Surface Area:
Year Completed:
2012
Value:
52.680.000.000 VND.

DESCRIPTION

Đang cập nhật ….
Đang cập nhật …