Enter your keyword

Công ty TNHH Kwang Jin Wintec

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

Project info:

Client
Công ty TNHH Kwang Jin Wintec
Categories
Xây dựng
Location
KCN Thành Phố Đẹp, ấp Ông Đông, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Surface Area:
Year Completed:
2008
Value:
15.000.000.000 VND.

DESCRIPTION

Đang cập nhật ….
Đang cập nhật …